Seminář: Ekonomická krize

Seminář: Ekonomická krize ČR a alternativy jejího řešení

Vláda Petra Fialy přivedla naši zemi na pokraj ekonomického bankrotu a ožebračuje české firmy i podnikatele stálým zvyšováním daní a zadlužováním naší země na úkor českých občanů. Po dvou letech této vlády je Česká republika v celé řadě klíčových makroekonomických ukazatelů nejhorší v Evropě (vývoj inflace, HDP, státního dluhu). Fialova vláda vychází vstříc zahraničním zájmům včetně sebevražedných nápadů EU ničících naši ekonomiku a průmysl jako je Green Deal či nesmyslné sankce proti Rusku, které nezohledňují naše národní zájmy. Na to, abychom české národní zájmy dokázali uhájit, bude třeba odvaha českých politiků, kteří přijdou po pětikoaliční vládě.

Shodli se na tom účastníci ekonomického semináře Ekonomická krize České republiky a alternativy jejího řešení, který pod patronací poslance SPD ing. Jana Hrnčíře uspořádal letos 25. října Institut svobody a přímé demokracie. Na semináři, který zahájil předseda SPD Tomio Okamura s místopředsedou SPD ing. Radimem Fialou vystoupili, přední čeští ekonomičtí experti, aby hledali cestu ze současného ekonomického marasmu, do kterého nás současná vláda přivedla.

V prvním panelu vystoupil ekonom a děkan Národohospodářské fakulty VŠE doc. Ing. Miroslav Ševčík, děkanka Vysoké školy obchodní Panevropské univerzity ekonomka doc. Ing. Ilona Švihlíková a vysokoškolský pedagog na Vysoké škole finanční a správní ekonom Ing. Petr Mach. V druhé části semináře se o své zkušenosti podělili bývalý ministr financí ČR Ing. Vlastimil Tlustý, ekonom a vysokoškolský pedagog Ing. Jaroslav Šulc a vysokoškolský pedagog a manažer ve veřejné správě Ing. Petr Ježek.

Poslanci Jan Hrnčíř, předseda SPD Tomio Okamura a Radim Fiala

Současná vláda Petra Fialy ignoruje podle Tomia Okamury všechny odborníky a profesionály z praxe. „Věřím, že voliči devastaci naší země Fialově vládě u voleb spočítají,“ uvedl předseda SPD. Podle něho současná vláda společnost rozděluje a staví mladé proti starým, velké zemědělce proti malým a zcela ignoruje. že jsme jeden národ, který by měl usilovat, aby vzkvétala Česká republika. Ekonomicky silná a stabilní Česká republika bude vždy přínosem. Velká část dnešních problémů, kterým čelíme, je podle předsedy SPD dána absolutní nekompetentností a ideologickou zaslepeností současné vlády. Velká část ekonomických rozhodnutí vlády je ovlivněna zeleným náboženstvím. Zmizel pragmatismus a ekonomická racionalita. Vládnoucím politikům podle něho chybí zdravý rozum.

Česká republika nevzkvétá. Hospodářství ČR je na prahu recese. Spolu se Španělskem patříme v EU k nejhorším. Nedokázali jsme se vrátit ani před covidovou úroveň a vláda Petra Fialy evidentně není schopna tuto situaci řešit, a proto jsme svolali tento seminář a spolu s odborníky se pokusily nějaké alternativy navrhnout,“ uvedl Tomio Okamura.

Podle místopředsedy SPD Radima Fialy je třeba si říci v jaké kondici je ČR. Státní rozpočet v podání vládní pětikoalice, je podle něho pouze daňovou reformou. Jedná se o nejvyšší zvýšení daní od roku 1989. „Vládní koalice se rozhodla, že bude řešit díry ve státním rozpočtu tím, že nám všem vytáhne peníze z kapes. My všechno zaplatíme a vláda si tím vyřeší své problémy, nebo problémy ČR. To ale nejde do nekonečna. Co se bude dít dál? Příští rok nám zase zvednou a daně a přespříští znovu. To není řešení. Potřebujeme koncepční řešení,“ uvedl Fiala.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, Ing. Petr Mach a Ing. Petr Ježek

Nejdůležitější věcí jsou podle něho české národní zájmy. A to i zájmy v ekonomice. „Hovořit o našich národních zájmech v ekonomice, je nesmírně důležité.“ V současnosti podle něho zažíváme konec globalismu. „To abychom české národní zájmy dokázaly uhájit, bude třeba i odvaha českých politiků, neboť tyto zájmy jdou proti zájmům Bruselu a EU.“ Stačí se podle něho podívat na Polsko nebo Maďarsko. Když si chtějí něco udělat podle své vlastní koncepce, ihned se proti nim postaví EU a nařkne je, že porušují vládu práva.

Tak jako se to děje Maďarsku, které když chce dělat vlastní suverénní ekonomickou politiku, tak jim EU hrozí odebráním dotací. „Orbán potom reaguje způsobem, když vy nám nedáte dotace, tam my nebudeme posílat žádnou pomoc na Ukrajinu. Někteří věhlasní ekonomové ověnčení Nobelovou cenou a říkají, že pokud by byly státy střední Evropy součástí EU, byly by na tom ekonomicky lépe,“ uvedl Fiala.

S českými národními zájmy souvisí podle Fialy i různé nadnárodní korporace, které vládě diktují své podmínky. Jde o boj s EU a nadnárodními korporacemi, které často vládám diktují své podmínky. „My se proti nim snažíme bojovat, ale je to velmi obtížné, neboť je to okleštěno různými zákony a směrnicemi Evropské unie, kdy oni si mohou dělat prakticky co chtějí. Mají dost peněz, aby si mohli platit různé lobbisty, kteří jim ve všech zemích EU tato pravidla ošetřují tak, aby dokázaly dostat své zájmy do národní legislativy.

Ing. Tomáš Doležal, doc. Ing. Ilona Švihlíková a PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř

Jako příklad Radim Fiala uvedl, snahu SPD prosadit zákon, aby nadnárodní řetězce měly povinnost nakupovat určitou část českých potravin, které se u nás dají vypěstovat, výhradně od českých zemědělců. Volný trh podle Fialy už v Evropě prakticky neexistuje. „Žijeme v dotační ekonomice,“ uvedl Fiala. Cílem nadnárodních řetězců, je podle Fialy nakupovat v zahraničí potraviny levněji, než u našich zemědělců. Nadnárodní společnosti věnovaly podle Fialy desítky milionů korun, aby dehonestovaly SPD a zabránily přijetí tohoto návrhu. Důsledky vidíme podle něho dnes a denně na astronomicky vysokých cenách potravin.

Česká vláda by podle něho měla garantovat ochranu českých národních ekonomických zájmů a priorit, ve strategických oblastech jako jsou potraviny, zemědělství, léky a léčiva. Důvodem zvýšení cen energie není podle Fialy válka na Ukrajině, ale Green Deal, který má na svědomí odstavení uhelných a v Německu i jaderných elektráren. Cena energií jde potom podle něho raketově nahoru. „Díky Green Dealu si necháváme likvidovat náš průmysl. Energetická soběstačnost je velký český národní zájem. Dnes mají české fabriky tak drahé energie, že nejsou konkurenceschopné na světových trzích,“ uvedl Fiala.

Docentka Švihlíková promluvila na téma levné práce, která nás podle ní přijde „pěkně draho“. Ve svém příspěvku analyzovala situaci na trhu práce, včetně volných pracovních míst a také vývoj mezd v naší zemi. Ten podle ní daleko zaostává za vývojem mezd v západní Evropě a není možné, abychom se porovnávali se zeměmi třetího světa, jak se někdy děje. Lidé si to podle ní nechávají líbit, neboť protestní potenciál v naší zemi není příliš silný, na rozdíl od jiných evropských zemí například Francie.

Ekonomové Ing. Vlastimil Tlustý a Ing. Jaroslav Šulc

„Většina rodin, když se dostává do problému, tak si hledá druhou nebo třetí či čtvrtou práci. Vládní politika by měl změnit své priority tak, aby na prvním místě měla své občany a nikoli cizí.“ Zisky velkých nadnárodních korporací a firem podle ní u nás stále rostou, kdežto mzdy, se ve vztahu k inflaci snižují. Nejhůře jsou na tom podle Švihlíkové zaměstnanci. „Fialova vláda je odpovědná především vůči zahraničním zájmům, ale odpovědnost vůči svým občanům necítí ani v nejmenším,“ uvedla ekonomka.

Podle děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka, se Česká republika nachází za Fialovy vlády v recesi. Ve svém příspěvku se Ševčík věnoval především příčinám slumpflace, ve které se ČR díky poklesu HDP a vysoké inflaci nachází. Inflace, má podle něho několik hlavních příčin. „Především je to dlouhodobě trvajícím kvantitativním uvolňováním peněz, které je realizováno Evropskou centrální bankou (ECB), kdy například od začátku roku 2020 do konce roku 2021, došlo téměř ke zdvojnásobení aktiv ECB,“ uvedl Ševčík.

Dalším zdrojem inflace je také dlouhodobě neodpovědná expanzivní fiskální politika většiny zemí EU. Tím pokračuje cesta do dluhové propasti nejen evropských zemí, ale také USA, Japonska, Austrálie a Kanady. Podle něho dochází k růstu absolutního zadlužení a začíná docházet k monetizaci dluhů veřejných institucí.

Velmi významným faktorem současného ekonomického propadu na Západě, je podle Ševčíka také Green Deal, který je, jak řekl inženýrským programem současných bruselských elit. Ke zhoršení současné ekonomické situace, podle něho přispěl i covidismus, či válka na Ukrajině doprovázená neracionálně uvalovanými sankcemi vůči Rusku, které ve skutečnosti nejvíce postihují naše firmy a domácnosti.

Ekonomové Ing. Jaroslav Šulc, Ing. Petr Mach a Ing. Petr Ježek

Petr Mach z vysoké školy finanční a správní promluvil o možnostech vyrovnání státního rozpočtu v naší situaci. Podle Macha, je v období současné vlády, obří deficit každý rok kolem 3000 miliard. Když vláda vydává dluhopisy, kupují si je banky a o to méně, pak půjčují občanům. Příčiny současného obřího deficitu, vidí Petr Mach jednak v zrušení super hrubé mzdy, ale také v rostoucích výdajích na dotace na energií a také podporu Ukrajiny, na kterou si vláda musela půjčit.

Další příčinu vidí také ve stagnaci ekonomiky nebo dokonce v jejím poklesu. Fialova vláda podle něho neumí konsolidaci provést. Vládní balíček, který vláda schválila, nepovede podle něho k vyrovnání státního rozpočtu, ani v delším období. Zvláště chybné, je podle Macha zvýšení daní živnostníkům a jejich odvody na úkor budoucnosti a zvýšení daní z benzínu a cigaret, ke kterému současná vláda sáhla. Podle něho je také chybou, že vláda nezrušila jediný zbytečný úřad.

To potvrdil také bývalý ministr financí za ODS Vlastimil Tlustý, podle kterého není příčina katastrofální situace veřejných financí způsobená fialovou vládou nijak složitá. Příčiny vidí Tlustý v tom, že zatímco před nástupem Fialovy vlády, si stát půjčoval přesněji řečeno prodával dluhopisy s úrokem kolem jednoho procenta. Dnes stejně jako v loňském roce je to něco přes čtyři procenta. „V loňském roce stát za úroky ze státních dluhopisů zaplatil přes padesát miliard korun. V tuto chvíli jsme tedy na začátku geometrické řady, která bude-li pokračovat, povede ke krizi veřejných financí nebo dokonce k bankrotu a dovede nás to, do neřešitelné situace,“ uvedl bývalý ministr financí.Jakýkoli ministr financí bude podle něho velmi obtížně hledat stovky miliard korun pouze na úroky. „Co všechno by se dalo pořídit, kdyby se ty stovky miliard neposílali věřitelům státu v podobě nových úroků“. Podle Tlustého se nejedná o splátky dluhu, ale dochází k přefinancování starých dluhopisů vydáváním nových dluhopisů, které se za současné vlády platí čtyřikrát více, než za vlád předchozích. Podle Tlustého je především alarmující rychlost současného zadlužování, která nás podle něho přivede do neřešitelných problémů.

S jeho závěry souhlasili i další ekonomové, kteří na semináři vystoupili. Vysokoškolský pedagog Ing. Jaroslav Šulc, který promluvil na téma současného rozpočtového marasmu, stejně jako vysokoškolský pedagog, finančník a národohospodář Petr Ježek, který se ve svém příspěvku zabýval i vlivy působícími na naši ekonomiku z globálního prostředí.