Institut Svobody a přímé demokracie (ISPD)


Politická sekce

Pravidelné semináře a kolokvia politiků, novinářů a dalších osobností veřejné sféry Vydávání sborníků.

Mediální sekce

Monitoring vnitrostátních a zahraničně politických aktualit a domácích i zahraničních médií s krátkými komentáři.

Kulturní sekce

Institut by se měl zaměřovat i do kulturní oblasti v co nejširším smyslu, protože právě kultura je základem

Historická sekce

Pravidelné besedy s historiky. Výjezdy a pořádání přednášek a besed v regionech. Pravidelná kolokvia historiků a publicistů. Vydávání sborníků.