Seminář ISPD: České firmy v době energetické krize a dopad vysokých cen energií

Fialova vláda hazarduje v oblasti energií s naší zemí a neustálé zvyšování cen nemá oporu v reálném ekonomickém procesu. Současná krize je uměle vyvolaná a pro její vyřešení je nutný odchod vlády Petra Fialy. Příčiny současní krize jsou rozhodování současné vlády v oblasti ekonomiky a energetiky, celková špatná politika vlády poškozující naše občany a nařízení EU. Shodli se na tom účastníci semináře, který se konal letos 13. března v poslanecké sněmovně pod názvem „České firmy v době energetické krize. Dopad vysokých cen energií na malé, střední a rodinné podniky.“

Poslankyně SPD Marie Pošarová a ředitel ISPD Josef Nerušil při zahájení semináře

Nenechat se v případě jádra tlačit do nevýhodných řešení

Na semináři, který se konal pod záštitou poslankyně SPD Marie Pošarové, ve spolupráci s Institutem svobody a přímé demokracie (ISPD) vystoupili přední odborníci na energetiku, ekonomové a podnikatelé na které současné vysoké ceny energií tvrdě dopadají.

Seminář zahájil svým příspěvkem energetický analytik, kybernetik a publicista Ing. Hynek Beran, který analyzoval situaci v jednotlivých odvětvích energií. V případě jaderné energetiky je třeba neodcházet od této technologie a dále ji provozovat, modernizovat a rozvíjet. K tomu je třeba podle něho udržovat vzdělanost v tomto oboru, stejně jako včas realizovat dostavbu jednotlivých bloků jaderných elektráren a v oblasti mezinárodní se nenechat tlačit do nevýhodných o omezujících řešení.

V případě uhlí je třeba podle Berana chránit tuto cenou domácí surovinu a pracovat s ní s péčí řádného hospodáře. Extenzivní těžbu je třeba podle něho nahradit částečně lepší využitím a částečně alternativami. V žádném případě není moudré ztratit těžební schopnost této strategické suroviny.

Energetičtí experti Hynek Beran a Vladimír Štěpán na semináři

Uhlí je nenahraditelné

I přes ekologické škody je uhlí podle něho nenahraditelné. Problematiku limitů je třeba diskutovat po komplexním posouzení včetně posouzení zdravotních rizik těžby pro obyvatelstvo. Podle něho musí být garantována moderní a vysoce účinná technologie zpracování a těžby této strategické suroviny.

V otázce zemního plynu navrhuje Beran i v současných podmínkách měnící se konfigurace evropských soustav takovou vyspělost systému, který nám umožní překonat nedávnou plynovou krizi. Co se týče obnovitelných zdrojů je třeba podle Berana postupovat obezřetně a implementovat tyto zdroje především v decentralizovaných infrastrukturách.

Za příklad uvedl Beran přístup Švýcarska, které má podle něho energetickou politiku ve prospěch svých občanů vepsanou přímo v ústavě. Beran také varoval před energetickou chudobou, která dopadá na značnou část občanů. Zároveň polemizoval s vládní politikou pomoci ukrajinským uprchlíkům. „Jak pomůžeme uprchlíkům nalézt pracovní příležitost, když si nevhodnou cenotvorbou energií likvidujeme průmysl“?

Předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, podnikatel a manažer Bedřich Danda poukázal ve svém vystoupení na aroganci státních úřadníků, kteří zcela opomíjejí zájmy občanů a podnikatelů. Jako příklad uvedl digitalizaci, která diktuje všem bez ohledu na věk a vzdělání povinnost pohybovat se v podnikatelském prostředí v rámci digitální platformy.

Ekonomičtí experti Miroslav Ševčík a Marek Loužek

Velký reset a omezení občanských svobod

Ekonom a děkan národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík poukázal na širší příčiny, které nás dovedly do současného neblahého stavu, ve kterém se nacházíme. Jako jednu z příčin, vidí Ševčík už tři roky trvající covidismus, který se stal jedním z katalizátorů, při snaze nastolit nové společensko – ekonomické zřízení. 

Tato nová ideologie podle něho vychází z tezí Velkého resetu prosazovaného světovým ekonomickým fórem pod vedením Klause Schwaba, kterému asistuje Bill Gates a další globalisté. Jedním z nástrojů, které používají je podle něho Green Deal.  Cílem těchto procesů je podle Ševčíka přerozdělení bohatství, útok na soukromé resp. osobní vlastnictví, omezení individuální svobody a manipulace a ovládnutí velké části obyvatelstva.

To vše se děje za pomoci mediokracie a vyvolávání strachu u velké části obyvatelstva. Ševčík také vyzýval ve svém příspěvku k podpoře českých firem a snižování cen energií, které by našim firmám umožnily současný kritický stav přečkat.

Smyčka covidismu byla nahrazena drahými energiemi

Jeho slovo vzápětí potvrdil podnikatel, manažer, majitel společnosti Pekařství a cukrářství Jiří Bláha, podle kterého byly údery českým firmám v uplynulých letech opravdu smrtící. „Jen naše firma přišla díky vládním nesmyslným nařízením zhruba o 50 milionů korun.“ Podle něho dnes u mnoha českých firem dochází k masivnímu propadu zisku, přičemž covidová opatření, která dusila podnikání, byla dnes nahrazena vysokými cenami energií, které přivedly mnoho firem ke krachu. Jeho slova potvrdili i další řečníci.

Předseda podnikatelských odborů Radomil Bábek

Ekonom a vysokoškolský pedagog Marek Loužek, či předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek, podle kterého jsou to především podnikatelé a živnostníci, kteří živí současný státní moloch. „Místo, aby nám stát umožnil podnikat, tak nejenže nám hází klacky pod nohy, ale ještě nám to podnikání extrémně zdražuje, například svojí energetickou politikou.

Řešení krize je odchod Fialovy vlády

O příčinách vysokých cen energií promluvil také energetik, ekonom a expert na export plynu Vladimír Štěpán. Podle něho je současná krize uměle vyvolaná a proto ji lze poměrně snadno vyřešit. Pokud odejde vláda Petr Fialy, pak do roka podle něho klesnou ceny o 50 % a bude obnovena soběstačnost  zemědělství.

Podle Štěpána stačí jen používat zdravý rozum míst směrnic EU. Příčiny současní krize jsou podle něho tři. Rozhodování současné vlády v oblasti ekonomiky a energetiky, politika ČR a nařízení EU. Právě politika Evropské unie má podle něho výrazný vliv na eskalaci současné ekonomické energetické krize v naší zemi.

(ISPD)