Diskusní večer se senátorkou Danielou Kovářovou a pražským zastupitelem Milanem Urbanem o vlivu EU na naši legislativu

Evropská unie se na hony vzdálila svému původnímu poslání být garantem volného obchodu a svobodného cestování mezi suverénními evropskými státy a stále častěji diktuje jednotlivým státům nesmyslné legislativní normy, které jsou pro státy často škodlivé. Zároveň jsme svědky ničení základů evropské civilizace a základů globalisty, kteří útočí na základní stavební prvek zdravé společnosti, kterým je tradiční rodina skládajíc se z muže, ženy a jejich dětí. Musíme proto usilovat o ochranu tradiční rodiny, neboť se hraje o budoucnost naši i našich dětí. 

Shodli se na tom účastníci debaty, kterou letos 24. dubna pořádal v Praze na Vinohradech ve vinárně 2 Deci Institut svobody a přímé demokracie. Diskusní večer s názvem „Může být EU konzervativní,“  se zúčastnili, nezávislá senátorka JUDr. Daniela Kovářová a předseda klubu SPD na pražském Magistrátu Milan Urban. Celým večerem provázel vysokoškolský pedagog a spisovatel profesor RNDr. Ivo Budil, PhD.

Dr. Ing. Milan Urban, JUDr. Daniela Kovářová a prof. Ivo Budil

Legislativa EU, která je nám předkládána ke schválení jde podle Kovářová často proti zájmům našeho státu. „Až do zvolení do senátu jsem si nemyslela, že stav evropské legislativy, která je nám předkládána ke schválení, je tak hrozný. Při každém jednání senátu, schvalujeme nějaké evropské normy. Někdy je to třetina někdy polovina. Nedovedete si představit, jaká je to hrůza už jen z hlediska jazykového, “ podělila se o své zkušenosti současná senátorka a bývalá ministryně spravedlnosti. Začala jsem tím, že otevřu původní legislativní normu a čtu jim, co je tam napsáno. To je často naprosto nesrozumitelné. „Souvětí jsou třeba na celý odstavec, nebo se jedná o naprosto nesrozumitelné „ptydepe“. Často jsou tam také věty, které nedávají smysl.

Podle Kovářové je to taková „bruselština“, která je buď úplně špatně sestavená, nebo naprosto divně přeložená. „A představte si, my všechny ty věci implementujeme. Než jsem přišla do Senátu, tak tam býval takový zvyk, že se proti tomu vůbec neprotestovalo a procházelo to úplně hladce. Kolegové mě velmi často říkají, nemůžeš hlasovat proti, protože to je evropská norma. To je z Evropské unie, to musíš schválit. Na to já říkám, že nejsem žádný hlasovací automat.“

Podle Urbana se Evropská unie na hony vzdálila svému původnímu poslání. „Když se dnes podíváme na Evropský parlament a Evropskou komisi se všemi jejich skandály, tak můžeme říci, že se staly čistě lobbystickým klubem a uskupením pro globalistické zájmy, a pro zájmy nadnárodních společností a podle toho se upravuje současná legislativa,“ uvedl předseda zastupitelského klubu SPD na pražském magistrátu.

Dr. Ing. Milan Urban – zastupitel za SPD na pražském magistrátu

Původně se do EU vstupovalo podle něho na dobrovolné bázi, ale dnes již z ní nemůžete defacto odejít. „Viděli jsme, jaký tanec byl kolem vystoupení Velké Británie.“ To podle něho vytváří asociace s organizacemi stojícími mimo zákon, o kterých se říká, že když tam už jednou člověk vstoupí, tak pak už ho vynesou jen nohama napřed.

Kdysi EU začínala podle Urbana jako konzervativní uskupení na základě spolupráce ve volném obchodě a cestování na základě suverénních států. „Dnes se z EU stal superstát, který nebyl nikým odhlasován, neboť evropská komise se nikým nevolí. Z EU se stal kompletně zvrácený model,“ uvedl Urban.

Kovářová rovněž kritizovala přílišnou podřízenost národních parlamentů Bruselu. „Zazlívám národním parlamentům, že příliš ustupují EU a nedokážou říci, my tu normu nechceme.“ Naše vláda se v této věci chová podle ní alibisticky. „Evropská unie odůvodňuje potřebu přijímaní těchto evropských norem několika fakty. Buď nám říkají musíme to přijmout, neboť je válka na Ukrajině, nebo kvůli covidu, ale nejčastější odůvodnění kromě všeobecného dobra je boj s klimatem. Je třeba to přijmout abychom zachránili planetu.“

senátorka JUDr. Daniela Kovářová

Proti tomu je podle ní velmi těžké protestovat. „Když proti tomu protestuji, (proti tomuto novému náboženství, které pojmenovávám podnebíčkářství), tak zní odpověď musíme to přijmout, neboť jde o život a zdraví občanů.“ Takovýchto norem je podle Kovářové v poslední době čím dál tím víc, a dalo by se říci, že se s nimi doslova roztrhl pytel. V poslední době se podle ní legislativní normy týkají i toho, jak má býti upravena rodina.

„My jsme v senátu schopni se celé dopoledne bavit o „pouhých“ 200 milionech kdy seniorům nedáme valorizaci důchodů, a potom odpoledne přijmeme klimatické balíčky, které jsou o miliardách. Když vznesu námitku tak odpověď zní, že budeme čerpat dotace, a tak to dorovnáme. Jako kdyby dotace nebyly naše vlastní peníze.“  Zarazit by se tyto evropské normy daly jen tak, že by je vlády jednotlivých zemí odmítly.

Milan Urban promluvil také o kastě euroúředníků, která ovládá Brusel a která má většinu norem jež jsou pak předkládány za EU národním parlamentům ke schválení, na svědomí. Zvláštní pozornost věnuje EU podle Urbana rovněž indoktrinaci mládeže. „Veškeré totalitní ideologie, byly vždy prosazovány většinou přes mládež, a vidíme to i dnes.“ 

Daniela Kovářová upozornila na závažnou tendenci jak v EU, tak i v současné vládě, která má snahu omezovat svobodu slova pod záminkou dezinformací. Podle Kovářové jsme rovněž svědky ničení základů evropské civilizace a základů společnosti, která vždy stála na rodině. Dnes podle ní vidíme útoky na tradiční rodinu ve všech oblastech života. Musíme proto usilovat o ochranu rodiny, neboť to je naděje pro budoucnost. Shodli se na závěr oba diskutující.